Forbrugerinfo

I henhold til bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001, skal vandværket informere forbrugerne om følgende. 

Vandværket.
Vorup Vandværk er grundlagt i 1894. Det har udviklet sig i takt med det stigende antal forbrugere.
Indtil 2004 skete forsyningen fra 2 vandværker.
Ved opsætning afvandmålere, faldt forbruget til under det halve og bestyrelsen besluttede, at nedlægge det ene vandværk og renovere det blivende vandværk som er beliggende Koldingvej 16A.

Som forsyningssikkerhed har vi en tilslutning til Strømmen Vandværk, som er i stand til at klare forsyningen såfremt der opstår problemer så som reparationer el. lign.. Ligeledes er Vorup Vandværk i stand til at supplere Strømmen Vandværk med vand såfremt det bliver nødvendig.

Vorup Vandværk leverer vand til 768 forbrugere.

Forsyningsområdet.
Området er arealmæssigt på 40-45 hektar og begrænses delvis af Hammelvej, Motorvej E 45, Tebbestrupvej, Mariendaisvej, Vorup Kirkevej, Lemvigvej, del af Bastrups Alle’ og Ribevej.

Ledningsnettet består af Ca. 16 Km forsyningsledninger.


Ventiler og ledninger er i 2008 registreret digitalt og lagt ind på en database.

 Analyserapporter

Analyser af vandkvaliteten.
Analyser udtages af firmaet Eurofins Miljø A/S.
Prøveudtagningsprogrammet for 2014 er som følger:
Ledningsnet:
1 begrænset kontrol inkl. sporstoffer i perioden.
1 begrænset kontrol i perioden
Vandværket:
1 normal kontrol inkl. org. mikroforurening
1 udvidet kontrol.

Hårdhedsrad

Vandets hårhed er målt til 16 dH

Praktiske oplysninger
Vand måler:
Det anbefales, at I regelmæssig aflæser jeres vandmåler, dels for at kontrollere jeres vandforbrug og dels for at kontrollere, at måleren fungerer korrekt. Såfremt måleren ikke ser ud til at vise korrekt kan der rettes henvendelse til Vandværket.

Aflæsning af måler ved salg:
Ved salg af ejendomme er der stadig en del som glemmer at melde flytning - det giver problemer ved udsendelse af opkrævninger.
Derfor ved flytning, husk at rette henvendelse til:

Ole Jensen 
Obovej 3

8940 Randers SV
tlf. 30 60 03 02 mandag - torsdag kl. 15 - 16 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Årlig indberetning af måleraflæsning sker ved fjernaflæsning, det betyder at forbruger ikke behøver at være hjemme, vi køre forbi i bil og fjernaflæser.

Udskriv E-mail